Nyhedsbrev

Nyhedsbrev April 2021

Som foregående år tillader vi os at rette henvendelse til jer, for at bede om jeres støtte til drift og udvikling af Tullebølle Fritidspark.

Det er meget vigtigt, også for at vi kan fremvise et så stort medlemstal som muligt, med henblik på at opnå støtte og velvilje, fra såvel Kommune som sponsorer.

I det forløbne år har der, på trods af – måske også på grund af corona, været rigtig mange besøgende i parken.

Hele sommeren, og langt hen i eftrråret, benyttede vore skoler parken til undervisning mm.

Flere gange om ugen kom børnene cyklende fra Ørstedsskolen, der var op til 50 elever ad gangen.

Rigtig dejligt at parken også kan bruges i denne ulykkelige situation.

Vore shelters har været benyttet rigtig meget, hele 420 overnatninger blev det til i 2020

Af autocampere har der været ca. 125.

I den sene vinterperiode var der også kommet rigtig god gang i kælkebakken, det er jo efterhånden ikke noget som sker hvert år.

I parken er der i årets løb arbejdet med vedligeholdelse af legeredskaber og andre installationer. Da parken jo efterhånden har en del år på bagen, er det helt nødvendigt med løbende vedligeholdelse og udskiftning af nedbrudte dele.

Der er desuden anlagt nye bålpladser, etableret vaskeplads ved toiletbygningen, træerne er blevet plejet og parkeringsområderne har fået et nyt lag perlegrus.

I sommerperioden spilles der petanque i parken mandag eftermiddag, sidste sommer var vi 20 som spillede.

Har du lyst til at være med til at spille petanque, så henvend dig til Inge lise Svendsen tlf. 61304568, eller bare mød op mandag eftermiddag, du behøver ikke selv at have kugler med.

Har du lyst til at deltage i parkens vedligeholdelse, så henvend dig til bestyrelsen.

Hvis corona situationen tillader det vil der i lighed med foregående år blive holdt:

Fællesspisning af medbragt mad grundlovsdag d. 5. juni, der vil være optændt grill.

Sankt Hans aften med fællesspisning, der er igen mulighed for at grille på fællesgrill. For børnene er der snobrødsbagning. Båltalen holdes af Bjørn Brandenburg, medlem af folketinget, valgt for Socialdemokratiet af Svendborg / Langelandskredsen.

Menighedsrådet arrangerer friluftgudstjeneste med koncert og servering d. 5. september

Ved alle arrangementer vil der være rejst telt.

Det årlige kontingent er fortsat kr. 200 pr. husstand, og for enkelt personer kr. 100 som kan indbetales på følgende konti:

Nordea: 5630-0123115406 / Fynske Bank: 0860-0000344656

Mobilpay til Kurt Klausen på nr. 3025 5421.

På forhånd tak for jeres støtte.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne: Ib Christoffersen – Formand