Historien

Foreningen Tullebølle Fritidspark blev stiftet den 13. juni 2002 og startede med at købe en grund af Tranekær Kommune på 26.948 m2 for 1 kr.
En aftale i handlen var, at kommunen skulle anlægge en sti tværs over grunden samt etablere parkbelysning.
Ligesom det blev aftalt, at kommunen stod for slåning af græsplænerne på anlægget.
Tullebølle, Langelands næststørste by, er en lille landsby bestående af ca. 500 husstande og ca. 850 personer og har p.t. et velfungerende foreningsliv bygget op om en idrætshal, idrætsforening, borgerhus, kro, kirke og et par dagligvarebutikker.
Seks Fugle

Fuglegruppe udført ca. 1970 af kunstneren Helge Leo Holmskov (11.12.1912 – 10.02.1982).

Holmskov var autodidakt kunstner, oprindelig udlært grovsmed. Han arbejdede fra starten i forskellige materialer så som træ, sten, ler og gips. Først senere gik han over til at benytte sit smedehåndværk til skulpturer. Han er rigt repræsenteret i mange danske byer og museer, både med naturalistiske og abstrakte skulpturer. Fuglemotivet har han ofte brugt på flere forskellige måder.

Skulpturen blev i sin tid givet, til den nyoprettede Tranekær Kommune, af Langelands Sparekasse.            Symbolikken var at de 6 sogne, Tullebølle, Tranekær, Bøstrup, Snøde, Stoense og Hou nu fløj ind i fremtiden i samlet flok.

Ved den senere sammenlægning af øens 3 kommuner, til Langeland Kommune i 2007, og deraf følgende lukning af kommunekontoret i Tranekær, blev skulpturen flyttet til Fritidsparken hvor den nu pryder indgangen.

 

 

Parkområde i sin spæde begyndelse, i aftensolens skær.

Kælkebakken er ved at blive etableret.

Påbegyndt udgravning til søer.

Søen er færdig udgravet og stenkunsten bliver opsat.

Håndværkerne diskuterer tingenes tilstand under opførelsen af handikaptoilettet.

Toiletbygningen med rejsekrans.

 Som Traditionen byder, øl og røde pølser til rejsegilde.

Billede nogle år efter, her er parken blevet plantet færdig og kælkebakken er blevet etableret.

Her er kælkebakken rigtig kommet i brug.