Arrangementer i Fritidsparken

Sankthans Aften d. 23. juni: 

 

Midsommerfest i samarbejde med Tullebølle Borgerforening, Tranekær Tullebølle Idrætsforening og Tullebøllehallens Venner.

Fra kl. 17 er der tændt op på den faste bålplads til børnenes snobrød, der bliver sørget for dej og stokke til bagningen

Fællesspisning kl. 18 af medbragt mad.

Drikkevarer kan købes på stedet.

Der bliver rejst telt og tændt op i fællesgrill.

Bålet tændes kl. 20

Årets båltaler 2022

Medlem af kommunalbestyrelsen, valgt for Det Konservative Folkeparti

Jørgen Nielsen

 

 

 

 

 

Frilufts Gudstjeneste 

 

Menighedsrådet arrangerer friluftsgudstjeneste med koncert og servering i Fritidsparken.

11. september 2022

Der vil også ved dette arrangement være rejst telt.

Vel mødt