Ekstraordinær Generalforsamling

Der blev afholdt anden ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 20.januar kl. 19 I Tullebøllehallen

 Dagsorden : Vedtægtsændring

Ændringen er i paragraf 7  stk. 5 – her blev tilføjet:` formuen kan udelukkende anvendes til almennyttige formål´.

Ændringen var nødvendig for at foreningen kan opnå afgiftsfritagelse ved testamentariske gaver.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

De opdaterede vedtægter kan ses i menuen vedtægter.

Foreningen har efterfølgende opnået den nævnte afgiftsfritagelse.


Skriv et svar