Demokratiudvalgetsudvalgets pulje

Fra det nu nedlagte demokratiudvalg ved Langeland Kommune, har vi modtaget 19.600 kr. til at etablere en passage imellem Fritidsparken og Stadion.

Arbejdet med dette projekt bliver igangsat medio februar 2022

Der vil samtidig blive opsat hegn imellem Wagabond Tour (den gamle skoles)  ejendom og Fritidsparken idet det nordligste hjørne af plænen tilhører Wagabond Tour. Det var i sin tid beregnet til udvidelse af skolen. Den nuværende passage vil således samtidig blive lukket.