Gennemse Kategori

Uncategorized

Nyhedsbrev 2022

Til Beboere i Tullebølle og omegn. April 2022

Igen i år tillader vi os at henvende os til jer, for at opfordre jer til at støtte drift og udvikling af Tullebølle Fritidspark.

Ella Jensen, som havde levet næsten hele sit liv på gården Bremholm, afgik ved døden 29-02-2020. Ella havde i sit testamente indsat vores forening som arving. Endnu her i april har vi ikke modtaget vores part, som vi har fået oplyst er lidt over kr. 500.000.

Vi er naturligvis dybt taknemmelige og ser frem til at se beløbet på vor konto, forhåbentlig indenfor et par måneder.

Pengene tænkes anvendt til nogle nye tiltag i parken samt til at konsolidere parkens økonomi.

Fritidsparken har i løbet af året også modtaget 20.000 kr. fra Langelands Elforsynings fond. Disse midler skal bruges til opdateringer på El-området.

Fritidsparken har, som mange sikkert har erfaret, indledt et samarbejde med byens andre foreninger. Meningen er at vi i fællesskab skal løse de opgaver, som bedst gøres i flok, for eksempel ansøgning om fondsmidler. Vi har i den forbindelse opnået, fra kommunens nu nedlagte demokratiudvalg, at få tilskud til at etablere en passsage imellem Frtidsparken og Stadion. Dette arbejde er i gang og forventes afsluttet omkring sankthans.

Samme samarbejde har i øvrigt fået midler fra Nordea til etablering af en multibane på det gamle stadion, nær Borgernes Hus. Tak til Nordea.

Parken blev flittigt benyttet i det forløbne år, skoler og institioner kom ofte på besøg, legepladsen benyttes meget af børn, tit i selskab med bedsteforældre. Rigtig mange kommer og spiser medbragt mad, eller griller på parkens gril. En ret stor gruppe, af fortrinsvis pensionister, spiller Petanque på banerne i parken. Vore Shelters er rigtig fint besøgt, ca 400 overnatninger.

Også autocamperne finder vej til vores park ca, 200 stk. i 2021.

Der blev arrangeret fællesspisning på Grundlovsdag d. 5. juni, dette må vi efter flere forsøg konstatere at der ikke er tilslutning til.

Meget bedre gik det til sankthans, hvor ca 70 deltog i fællesspisning, og ca 200 overværede bålafbrænding. Sammen med dette nyhedsbrev uddeles flyer som omhandler dette års sankthans arrangement.

Menighedsrådet havde arrangeret udendørs gudstjeneste, med koncert og bespisning.

Dette gentages i år d. 11. september.

I årets løb er der brugt tid og penge på vedligeholdelse af parkens installationer, især legepladsen kræver stadig vedligeholdelse og udskiftning af slidte og nedbrudte dele.

Beplantningen ved bygaden er ved at blive renoveret, jorden udskiftes og der plantes nyt.

Det årlige kontingent er fortsat kr. 200 pr. husstand, og for enkelt personer kr. 100 som kan indbetales på følgende konti:

Nordea: 5630-0123115406 / Fynske Bank: 0860-0000344656

Eller på Mobilpay 48 36 89

På forhånd tak for jeres støtte.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne: Ib Christoffersen – Formand

Du kan læse mere om Fritidsparken på vores hjemmeside – www.fritidsparken.dk

Demokratiudvalgetsudvalgets pulje

Fra det nu nedlagte demokratiudvalg ved Langeland Kommune, har vi modtaget 19.600 kr. til at etablere en passage imellem Fritidsparken og Stadion.

Arbejdet med dette projekt bliver igangsat medio februar 2022

Der vil samtidig blive opsat hegn imellem Wagabond Tour (den gamle skoles)  ejendom og Fritidsparken idet det nordligste hjørne af plænen tilhører Wagabond Tour. Det var i sin tid beregnet til udvidelse af skolen. Den nuværende passage vil således samtidig blive lukket.