Brugere

Fritidsparken bliver flittigt benyttet og stilles gratis til rådighed for alle både privatpersoner, foreninger og virksomheder. Alle er velkomne.
Det eneste krav der stilles er, at man efterlader Fritidsparken i samme vedligeholdelsesstand, som da man tog den i brug.

Her nogle eksempler på hvem der har været brugere i Fritidsparken:

 • Dagplejen til leg og hygge
 • Grupper af lokale unge til leg, grill og hygge.
 • Virksomhedsudflugter med hygge, grill og diverse spil.
 • Hjertestarterforeningen med motionsdag og efterfølgende grillarrangement for ca 125 personer.
 • TTIF har afholdt sommerfest med petanqueturnering og grillarrangement for ca 100 personer.
 • En kreds af Tullebølleborgere, har startet en petanqueklub, der hver mandag eftermidddag om
  sommeren spiller petanque på Fritidsparkens petanquebaner.
 • Byens foreninger bruger Fritidsparken til at afholde arrangementer fx Grundlovsdag og Sankt Hans, hvor alle er velkomne
 • Menighedsrådet bruger parken til udendørs gudstjenester
 • Borgere kan afholde forskellige arrangementer i parken fx. fødselsdage eller familietræf.
 • Øens skoler og institutioner bruger parken til udendørs undervisning og motion,
 • i coronaperioden flere gange om ugen og op til 50 børn ad gangen.
Grill aften
Vinterdage