Bestyrelsen

 

Alle forespørgsler vedrørende Fritidsparken og eventuelt benyttelse heraf kan rettes til bestyrelsens medlemmer:

Bestyrelse: Ib Christoffersen – Formand Tlf. 21 26 20 86
Kurt Clausen- Næstformand Tlf. 30 25 54 21
Kaj Nielsen – Sekretær Tlf. 21 15 79 08
Søren Andersen Tlf. 40 68 17 80
Leif Didriksen Tlf. 29 66 05 46
Torben Svendsen Tlf. 61 30 46 29
Niels Peder Nielsen Tlf. 40 50 63 93
Suppleanter: Laila Kjeldsen Tlf. 31 79 80 90
Kaj Jørgensen Tlf. 30 11 97 84
Kasserer: Kaj Jørgensen Tlf. 30 11 97 84