Historien

                                  

                                   De "Flyvende Traner"

 

Foreningen Tranekær Tullebølle Fritidspark  blev stiftet den 13. juni 2002 og startede med at købe en grund af Tranekær Kommune
på 26.948 m2 for 1 kr. En aftale i handlen var, at kommunen skulle anlægge en sti tværs over grunden samt etablere parkbelysning.
Ligesom det blev aftalt, at kommunen stod for slåning af græsplænerne på anlægget.

Tullebølle, Langelands næststørste by, er en lille landsby bestående af ca. 500 husstande og ca. 850 personer og har p.t. et
velfungerende foreningsliv bygget op om en skole med daginstitution, idrætshal, idrætsforening, borgerhus, kro, kirke og et par
dagligvarebutikker.

Desværre har Langeland Kommune valgt at nedlægge skole og daginstitutioner fra 2010 og det vil kræve store
anstrengelser, at bibeholde befolkningstallet, foreningsliv og dagligvarebutikker fremover. Her er Fritidsparken et vigtigt aktiv.

Skulpturen ”Flyvende traner” er skænket til Fritidsparken af Tranekær Kommune i forbindelse med nedlæggelse af kommunekontoret
i Tranekær i forbindelse med etablering af Langeland Kommune. Skulpturen har tidligere prydet indgangen til det nu nedlagte
kommunekontor og pryder nu indgangen til Fritidsparken.

 


top | Powered by CMSimple_XH | Template by w.scharff | Login